Oude Middenweg 31-53, Den Haag
E: info@psycoaching.nl

Vragen.

Graag uw aandacht voor het volgende. Alvorens u contact opneemt, willen we u vragen de informatiebrieven die op onze pagina ‘Vergoeding en werkwijze’ staan goed door te lezen

Dit is afhankelijk van een aantal factoren, zoals uw klachten, hoe lang u er al last van heeft en hoeveel therapie u al heeft gehad. Wij bieden over het algemeen kortdurende hulp voor allerlei soorten veelvoorkomende psychische klachten en daarnaast bieden wij hulp bij seksuele en relationele problemen. U kunt zich aanmelden via het contactformulier en dan zullen we in een kort telefoongesprek een inschatting maken of we u kunnen helpen. Er zijn ook exclusiecriteria. Wij vragen u deze goed te lezen voordat u contact opneemt. Zie voor meer informatie hierover de ‘Algemene informatiebrief’ op de pagina ‘Vergoeding en werkwijze’.

Een verwijsbrief is niet verplicht voor een behandeling bij PsyCoaching, maar wel noodzakelijk als u vergoeding van de zorgverzekering wil hebben uit uw basispakket. U kunt ook aanspraak doen op vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering. Hierbij is geen verwijzing nodig. Het hangt van uw aanvullende verzekering af of en zo ja, hoeveel er wordt vergoed. De huisarts is de aangewezen persoon om te beoordelen of en waar u het beste behandeld kan worden. Een afspraak bij de huisarts is daarom een goede eerste stap als u hulp wil.

Onze prijzen staan in de informatiebrief ‘Kosten en vergoedingen’ die te downloaden is op onze pagina ‘Vergoeding en Werkwijze’. Wij zitten met onze tarieven onder de landelijke tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Wij kunnen van tevoren helaas geen uitspraak doen over hoeveel gesprekken er nodig zijn. Meestal starten we met 0-10 gesprekken, met de mogelijkheid tot verlenging. In het tweede gesprek wordt er samen met u een behandelplan gemaakt, waarbij we natuurlijk ook rekening kunnen houden met uw voorkeur qua aantal gesprekken. Zaken zoals het opstellen van een brief aan de huisarts na de intake en intern overleg behoren standaard tot de handelingen en kosten van de behandeling.

Wij werken contractvrij, wat inhoudt dat wij geen direct contact hebben met uw zorgverzekeraar. Als u wilt weten wat u vergoed krijgt uit uw basispakket, kunt u aan de zorgverzekeraar vragen: “Wat krijg ik vergoed van de behandeling van een vrijgevestigde psychotherapiepraktijk die geen contract met u heeft?”. U kunt dan de naam van de praktijkhoudster mw. V.F. Streekstra, de naam van de praktijk en de prestatiecodes uit de tabel (zie brief “Kosten en Vergoedingen) aan hen doorgeven. Als u wilt weten wat u vergoed krijgt uit een aanvullend pakket, kunt u vragen naar “de vergoeding voor psychosociale therapie bij een vrijgevestigde praktijk”. Lees voor meer informatie de informatiebrief ‘Kosten en Vergoedingen’.

Klachten zoals somberheid, angsten, klachten als gevolg van vervelende ervaringen of moeite met het omgaan van emoties, kunnen vallen onder de Basis GGZ. Ook de meeste seksuele en relationele klachten kunnen daaronder vallen, omdat ze meestal gepaard gaan met mentale klachten. U kunt zich aanmelden via het contactformulier en dan zullen we in een kort telefoongesprek een inschatting maken of uw klachten binnen de basisverzekering behandeld kunnen worden.

Als u nog elders in behandeling bent, is het zaak om uit te zoeken wat voor behandeling dit is. De zorgverzekeraar moet weten onder welke diagnose u behandeld wordt, en of het valt binnen de Basis GGZ of Specialistische GGZ. U kunt daarna deze vraag voorleggen aan uw zorgverzekeraar, zij zullen dan aangeven wat ze vergoeden.

Minderjarigen (<18 jaar) vallen onder de Jeugdzorg. Dit valt onder andere wetten en regels dan de zorg voor volwassenen. Wij mogen daarom geen minderjarigen helpen. U kunt advies vragen bij de huisarts of zorgverzekeraar waar u wel terecht kunt. Als u samen met uw zoon/dochter in gezinstherapie wil, kan dat wel.

Partners, kinderen, ouders, familieleden, vrienden of collega’s zijn welkom om aan te sluiten bij uw gesprekken. U hoeft niet dubbel te betalen. U betaalt per sessie en per behandelaar, ongeacht of het een individueel of relatie-of gezinsgesprek is.

We hebben een team van vrouwelijke en mannelijke collega’s, werkzaam op verschillende dagen en tijden van maandag t/m vrijdag. Ieder heeft zijn/haar eigen expertise; we bestaan uit een team van psychologen, psychotherapeuten, seksuologen, systeemtherapeuten, coaches en EMDR-therapeuten. Wij streven naar een goede match tussen cliënt en psycholoog/coach. Een persoonlijke klik hierbij is belangrijk. Daarom proberen we rekening te houden met eventuele voorkeuren die u heeft, zoals dagen dat u kunt. Een intake is vrijblijvend (maar niet kosteloos) en u kunt na de intake nog aangeven te willen wisselen als u dat wil. U kunt uw voorkeuren voor dagen/therapeuten doorgeven in het contactformulier.

Op dit moment hebben wij een korte wachtlijst. Afhankelijk van uw voorkeuren en beschikbaarheid varieert de wachttijd. Informeer voor de meest actuele stand van zaken bij de office manager via het contactformulier.

Back to Top