Oude Middenweg 31-53, Den Haag
E: info@psycoaching.nl

Voorlichting en Onderwijs.

1

Seksuele Voorlichting en Onderwijs

De seksuologen van PsyCoaching geven onderwijs en voorlichting op het gebied van seksualiteit. U kunt dan denken aan voorlichting op middelbare scholen, bijscholing aan huisartsen en psychologen en studenten aan de universiteit.
Onze seksuologen zijn vanuit een biopsychosociaal model opgeleid. Dit betekent dat zij kennis hebben van lichamelijke, psychologische, relationele en sociaal-culturele aspecten die bij seksuele klachten komen kijken.

Seksuele klachten

U kunt bij ons ook terecht voor de behandeling van seksuele klachten.
Seksuele klachten

Seksuele klachten

U kunt bij ons ook terecht voor de behandeling van seksuele klachten.
Seksuele klachten

Voorlichting is belangrijk

Om een gezonde seksuele ontwikkeling door te maken is het belangrijk dat jongeren voldoende kennis opdoen over seksualiteit. Ouders en leraren staan vaak dichtbij de jongeren, waardoor zij zich soms ongemakkelijk voelen om vragen te stellen over seks. Het is erg belangrijk dat ze op een adequate manier met deze kennis over seksualiteit in aanraking komen. PsyCoaching voorziet in seksuele voorlichting op een manier die past bij de doelgroep. De kennis sluit aan bij de belevingswereld van de jongeren.

Het kan hierbij gaan om basisonderwijs, voortgezet onderwijs, maar ook om speciaal onderwijs waarbij de aandacht gericht wordt op de verschillende ontwikkelingen die verschillende doelgroepen doormaken.
Wilt u weten of wij iets voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met ons om uw wensen te bespreken.

Onderwijs in de gezondheidszorg

Binnen opleidingstrajecten in de gezondheidszorg is vaak weinig aandacht voor de seksuologie, terwijl de vraag naar seksuologische hulpverlening bij verschillende disciplines groot is.
PsyCoaching biedt de mogelijkheid om door middel van onderwijs kennis over te dragen aan collega’s in de gezondheidzorg. U kunt hierbij denken aan huisartsen, psychologen, GZ psychologen, fysiotherapeuten, sociaal pedagogische hulpverleners, systeemtherapeuten, gezinsbegeleiders en jongerenwerkers.

De inhoud van het onderwijs zal aansluiten bij de seksuologische vraagstukken zoals die bij u in de dagelijkse praktijk kunnen voorkomen.
Wilt u weten of wij iets voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op om uw wensen te bespreken.

Back to Top