Kan ik twee behandelingen gelijktijdig volgen?

Als u nog elders in behandeling bent, is het zaak om uit te zoeken wat voor behandeling dit is. De zorgverzekeraar moet weten onder welke diagnose u behandeld wordt, en of het valt binnen de Basis GGZ of Specialistische GGZ. U kunt daarna deze vraag voorleggen aan uw zorgverzekeraar, zij zullen dan aangeven wat ze vergoeden.